Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Ondernemen in Limburg

In Limburg zijn het afgelopen jaar relatief weinig ZZP’ers gestart, ondanks het gunstige ondernemersklimaat. Er zijn voor ZZP’ers in Limburg vele mogelijkheden, vanwege de goede bereikbaarheid en de relatief goedkope grond- en woningprijzen. Daarnaast is het in Limburg goed wonen, werken en recreëren. Het MKB in Limburg is daarentegen zeer sterk en de motor van de Limburgse economie. Met name in het zuidelijke deel van de provincie is het midden- en kleinbedrijf sterk vertegenwoordigd, vooral in de toeristische en recreatieve sector.

Revolving funds

Ondernemers krijgen in Limburg veel mogelijkheden om succesvol te zijn, hierin speelt de provinciale overheid een belangrijke rol. De aansluiting bij het bestaande bedrijven- en instellingennetwerk is gauw gemaakt. De overheid stimuleert het MKB waar mogelijk en stelt fondsen ter beschikking om startende ondernemers op weg te helpen. Hierbij gaat het om een revolving fund: geld voor innovatieprojecten wordt tegen zeer lage rente geleend en succesvolle bedrijven betalen het bedrag terug. Ook op andere manieren weet de overheid ondernemers te faciliteren en stimuleren: de aanleg en het onderhoud van bedrijventerreinen in de provincie is een prioriteit. Vele verouderde bedrijventerreinen zijn de afgelopen jaren gerevitaliseerd, zodat de ruimtelijke kwaliteit weer optimaal is en het voor bedrijven goede broedplaatsen zijn om aan de slag te gaan en door te ontwikkelen. Daarnaast zijn alle terreinen goed bereikbaar.

online

Ondernemer
Consumenten-knop