Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale Limburgse economie nu

In deze zeer ondernemende economie is het midden- en kleinbedrijf van groot belang. Het grootste deel van de werkgelegenheid zit verankerd in deze sector, daarnaast zorgt het MKB voor stabiliteit en diversiteit. Bijna de helft van de bevolking is werkzaam in de commerciële diensten sector, terwijl ongeveer een derde in de niet commerciële sector werkt. Ongeveer een vijfde werkt in de industrie. De bouw en landbouw hebben slechts een klein aandeel in de werkgelegenheid onder de Limburgse bevolking. De landbouw is sterk in ontwikkeling, met name rond de grootschalige intensieve veehouderij. Deze heeft samen met de glastuinbouw een belangrijke invloed op het landschap.

Universiteit Maastricht

De provincie zet sterk in op innovatie, hierbij zijn uiteenlopende speerpunten aan te wijzen. Hierbij gaat het om life sciences, de agrofood sector, chemie en energie en retail. Drie campussen, gekoppeld aan de Universiteit Maastricht, vormen het hart van de innovatie in het gebied. Natuurlijk is ook het toerisme een belangrijke motor voor de Limburgse economie. In de provincie komen vele toeristen, zowel uit Nederland zelf als uit de omliggende landen. Deze sector is sterk en vitaal, mede door het goede imago van de provincie. Het agrotoerisme gaat in deze provincie een steeds grotere rol spelen, met name rondom de kleinschalige boerenbedrijven die nog steeds aanwezig zijn en streekproducten verkopen.

online

Ondernemer
Consumenten-knop